Friese Voetafdruk

Doe de Friese Voetafdruktest: hoe klein is die van jou?

Met ruim 50 meerkeuzevragen meet deze test jouw ecologische voetafdruk. Dit is een maat voor jouw ruimtebeslag op Aarde als gevolg van je leefstijl. Voor de voetafdruk geldt: hoe kleiner, hoe beter voor de Aarde. Invullen kost ongeveer tien tot vijftien minuten. Daarna zie je jouw voetafdruk, uitgedrukt in hectares, en krijg je handige persoonlijke en algemene tips voor het verkleinen ervan. De gemiddelde Nederlander heeft een voetafdruk van 6,28 hectare, vergelijkbaar met ruim 10 voetbalvelden.

Wanneer heb jij voor het laatst een smartphone gekocht? Branden jouw lampen op groene stroom? Hoeveel vlees en kaas eet je? Hoe vaak reis je per bus of trein? Je staat er waarschijnlijk niet zo vaak bij stil, maar alledaagse keuzes bepalen de ruimte die jij inneemt op de Aarde.

Ga verder en ontdek hoe klein de jouwe is!